Tentene per tavolina te bukes. e qfar qeizi po shka me ban