Sushma karki ko nango photo. आफ्नो श्रीमान सँग रात बिताएको थाहापाएपछि यसरी नांगै बजार डुलाइयो || The Nepali Video