Status lucu jawa ngapak. VIDEO LUCU JAWA ANWAR ZAHID LIPSING LAMBE LANANG VS LAMBE WEDOK