Shminka per nuse. Emocionuese- Hoxhë: Sadullah Bajrami \