Sandra teenmodel bonus xmas 02. FläktGroup Finland Oy