Puti chikeko katha. बुढा बिदेशमा यहाँ श्रीमती यस्तो अवस्थामा भेटियो Nepali short Film \