Pun dore te thjeshta me krrabza e shtiz. Punë dore me grep dhe shtiza