Pun dore me rruza e gjilpan. punime me grep(valbona radomi)