Pun dore me grep dhe ruza. Punimet e mija me RRuza