Pictures of hyundai veracruz. (Đã bán) Siêu phẩm SUV 7 chỗ | Hyundai Veracruz 3.8L 6AT 4WD 2007 | Đẹp xuất sắc | 1 chủ từ đầu