Pcb yiroshi power amp. Driver Power Amplifier Yiroshi Stereo - SMD