Pallto per dimer. Estrada e Peshkopisë, Vlorë, 1967.