Oso mudslide photos. Washington Mudslide I NASA Satellite Captures Photo of Washington Mudslide