Nepali puti story. Nepali Bhalu Chikeko - चिक्न मन लागेर पुतीबाट पानि आयो