Naag somali ah oo galowday. Somali Lacag Darteda Diinta Uga Baxday Ugu Horen Adiga Wajiga Gubay