Menteri pengangkutan malaysia 2006. KAMPONG KHPOB @ KEMBOJA