Martina lundborg fotograf. Smilla Maria Lovisa döptes 23 mars 2013