Lily model fantasia. Moryo Senki Madara 2 - Lily of the Valley (Sound Fantasia)