Kurva foto qihet. Kurva dhe Kurvani Shqiptar midis Prishtines ne pik te dites tuj u lepi pjesa e ll me zoom bone share