Krevat per femije. Adel Dhe Krevat Sami Në Pishinë Tonë, Video Argëtuese Për Fëmijët Dhe Johny Johny Po Papa