Konsepto ng pinagkukunang yaman. Produksyon ng karne, isda at gulay, napapamahal tuwing mainit kaya nagtataas-presyo