Kemisha mer jep facebok. kmish e dredht me gjilpan