Kegunaan keris semar kuncung. Sejarah Keris Semar Mesem