Kathmandu bhalu viede. Ratnapark at Night || रत्न पार्कमा राति देखिएको दृष्य