Jeleka e arit me grep. Pune dore Lekure dhe Rruza garnitura