Gjampera me shtiza. Ne Shtepine Tone, 11 Dhjetor 2017, Pjesa 4 - Punime dore