Gambar autopsi jenasah wanita. SUBHANALLAH 19 TAHUN MAYAT MASIH UTUH DAN WANGI di SUNAN ASY'ARY BEJAGUNG LOR , TUBAN