Franda presenter imut dan sexy. IRA SYARIF (paling putih) dan AMANDA Cininta bag.1