Debian 5 screenshots. How to add screenshots for missing applications in Ubuntu / Debian