Danny dream fpure. 108 Forelesning MAT210, (18. sept. 2013)