Crochet zig zag pattern. Crochet Textured Chevron / Zig Zag Stitch