Bhauju ko puti photo. Nepali boka ra bhalu chhada boldai लास्तै छाडा बोल्दै नेपाली केटा र केटि