Bahan batu blue safir. Batu Royal Blue Safir Ceylon 4.25 cts Ring GD