Ang karanasan pakikipagtalik sa biyenan. Wish Ko Lang: Paulit-ulit na pang-aabuso kay 'Dang'